Verzija 2020.11.001 z dne 14.08.2020

  • Delovna mesta
    • V šifrant sta dodani polji Šifra organizacijske enote in Pogoji za zasedbo.
    • Omogočena priprava word vzorca kot priloge pravilnika o sistemizaciji delovnih mest.

Natisni