Verzija 2017.09.000 z dne 7.7.2017

 • Naročila dobaviteljem
  • Posodobljena je komponenta za vrstični vnos vrstic naročila kupca
  • Omogočeno je sočasno brisanje več vrstic naročila kupa
 • Odpremni nalogi
  • Posodobljena je komponenta za vrstični vnos vrstic odpremnega naloga
  • Omogočeno je sočasno brisanje več vrstic odpremnega naloga
 • Potrjevanje naročil kupcev/dobaviteljev
  • V naročilom kupcev/dobaviteljev, ki so predani v potrjevanje so dodani tudi podatki o fasciklu povezanem z naročilom tako, da so dokumenti v fasciklu dostopni tudi potrjevalcem naročila.

Natisni