Priprava podatkov za mM

Pripomoček je namenjen izvozu in pripravi podatkov iz Dvostavnega Knjigovodstva za uvoz v spletno aplikacijo miniMAX.

Natisni