Odklepanje potnega naloga

Pri zaključenem potnem nalogu je aktiven gumb . Če želimo potni nalog odkleniti se nam ob pritisku na gumb najprej izpiše opozorilo:

Vkolikor želimo nadaljevati, se s pritrdilnim odgovorom prikaže izbira:

 

Tu lahko brišemo posamezne datume prenosov, seveda to pomeni da moramo poskrbeti za ustrezne storne in ponovne prenose v ustrezne aplikacije. Ob pritisku na gumb Odkleni se izvedejo izbrana brisanja datumov in potni nalog dejansko odklene.

Zavihek Poročilo

Vnesemo poročilo o opravljeni službeni poti.

Natisni