Uvoz proračunskih postavk

Podatki o proračunskih postavkah se bodo  uvozili iz tekstovne datoteke, ki je bila pripravljena izven modula PRAC, glede na izbran način prenosa.

Natisni