Verzija 2019.04.000

Sociala

 • Prošnje: Urejeno, da se preglednica prošenj prikaže oziroma osveži takoj ob izbiri leta.
 • Poročila:
  • Prošnje – Čakalna vrsta: Urejeni filtri po statusu prošnje – filtriramo se lahko le statusih A-aktivna in M-v mirovanju. Dodan filter za vrsto oskrbe.
  • Predajna knjiga: za Storitve socialne oskrbe dodana možnost izbire izmene in vnašalca.
 • Komisija: Urejeno, da se v primeru sprejema več prosilcev (enega za drugim) aktivno pojavlja polje s številko stanovalca.

 

Zdravstvo

 • Zdravstveni karton – Izpisi: Urejeno, da se pri parametrih za izpis poročila predlaga tekoči datum.
 • Poročila - Predajna knjiga: za Storitve socialne oskrbe dodana možnost izbire izmene in vnašalca.

 

Delo

 • Skupni vnos storitev – zavihek Dodatne storitve iz oskrbe in Tržna dejavnost: Pri zavodih z več lokacijami urejena možnost bolj preglednega spreminjanja cene.
 • Predajna knjiga: za Storitve socialne oskrbe dodana možnost izbire izmene in vnašalca.

 

Obračun

 • Način plačila oskrbe: Dodana je možnost določanja posameznih dodatnih storitev oskrbe in storitev tržne dejavnosti na svojcih. Plačniki, ki imajo opredeljene storitve plačujejo le te, ki so jim določene. Prvi pogoj za pravilno delovanje je izbira plačila žepnine ''znesek'' ali ''po porabi''.  Drugi pogoj je, da mora biti natanko en izmed plačnikov brez vnesenih storitev, drugi pa morajo imeti vsaj eno vneseno storitev. V kolikor to ni izpolnjeno vas program pri shranjevanju nastavitev opozori. Tretje pravilo pa je, da ena storitev ne more biti zavedena pri dveh plačnikih – program vas na to tudi opozori.
 • Obračun – Sociala
  • Poročila:
   • Rekapitulacija oskrbe:
    • Urejen izpis Splošne rekapitulacije za tip doma dnevno varstvo, v kolikor se storitve dnevnega varstva obračunava na dan in ne na uro (urejen pravilen zmnožek količine in cene).
    • Pri zavodih z več lokacijami urejena možnost izbire lokacije in upoštevanje le-te pri izpisu Rekapitulacije in Splošne rekapitulacije.
   • Rekapitulacija storitev: Urejeno, da se na izpisu Storitve sociale po stanovalcih pojavljajo samo storitve izbranega tipa doma (CV, DV, PND).
  • Pošiljanje računov:
   • Za vse oblike računov urejeno, da se na UPN zapiše pravi plačnik (v primeru, da je plačnik računa stanovalec, prejemnik računa pa svojec).
   • Zaradi nefunkcionalnosti umaknjen gumb Spremeni podatke.
  • Dolg: Urejeno, da lahko določimo višino dolga ali preplačila za posameznega plačnika. Ta dolg oziroma preplačilo lahko tudi poljubno poimenujemo.

 

Nastavitve

Osnovni podatki – sekcija Obračun - zavihek Odsotnosti: Dodana možnost Obračunaj dodatne storitve med odsotnostjo (odbitki). Funkcionalnost je namenjena temu, da se v času odsotnosti uporabnika dodatne storitve vseeno obračunavajo (npr. odbitek obroka). Navodila za uporabo funkcionalnosti so podrobneje predstavljena na povezavi http://help.icenter.si/sl/obracunavanje-odbitkov-prehrane

 

Generator poročil

 • V poročila Incident stanovalec, Incident ostalo in Incident po vrsti dodan podatek o lokaciji oziroma kraju incidenta.
 • Urejen pravilen izpis poročila Oskrbni dnevi po obračunanih mesecih/leto v primeru selitve stanovalce iz ene enote/lokacije v drugo.

 

DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV

Program urejen tako, da zadosti zakonskim zahtevam. Za uspešno davčno potrditev vseh računov obračuna sledite navodilom na povezavi http://help.icenter.si/sl/davcno-potrjevanje-racunov-od-verzije-201904000-dalje

 

Natisni