Izobraževanje

 • Šifra - vnesemo ali izberemo šifro zaposlenega, izpišeta se priimek in ime.
 • Zaporedna številka - dogodka v okviru zaposlenega se dodeli programsko
 • Dogodek - vnesemo ali izberemo šifro dogodka, izpišejo se : naziv dogodka, šifra in naziv skupine dogodkov glede na šifrant dogodkov
 • Način udeležbe - aktivno ali pasivno
 • Vrsta izobraževanja - interno ali zunanje
 • Izvajalec - vnesemo  ali izberemo šifro stranke izvajalca izobraževanja, izpiše se naziv stranke
 • Kraj izobraževanja
 • Začetek izobraževanja - datum in ura začetka
 • Konec izobraževanja - datum in ura zaključka
 • Trajanje - let, mesecev, dni, ur
 • Dokument - oznaka in številka dokumenta o opravljenem izobraževanju, datum in kraj izdaje
 • Stroški - v zvezi z izobraževanjem : kotizacija, akontacija in potni stroški
 • Obveznost - opis obveznosti zaposlenega v zvezi z opravljenim izobraževanjem
 • Opis
 • Priponka - SAOP raziskovalec za delo z dokumenti (izpis iz vzorcev, kopiranje z optičnim čitalcem in shranjevanje)

Kopiraj dogodek

S pomočjo gumba  lahko tako vnesen dogodek z vsemi vnesenimi podatki na zelo enostaven način prekopiramo še na ostale zaposlene. V takem primeru na prekopiranem dogodku vnesemo ustrezno šifro zaposlenega, kateremu želimo prekopirat dogodek.

Natisni