Tečajne liste

  • Šifrant Tečajne liste je preglednica, ki prikazuje tečajne liste oziroma tečaje, ki jih uporabljamo pri pripravi naročila v tujih valutah. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta tečajnih list, so natančneje prikazani v Šifrantu Tečajne liste.

Natisni