Tuji trg

Na zavihku Tuji trg (Alt T) vpišemo konto, oziroma iz šifranta kontov izberemo konte kupcev, realizacije, popustov in rabatov, DDV, zaokroževanja računov, avansnih računov in avansa DDV, za knjiženje računov tujina – računi kjer je država plačnika drugačna kot domača država v splošnih nastavitvah Fakturiranja.

Če pri izvozu ne obstaja konto, na kateri naj bi se postavka knjižila, se vknjižba ne tvori. V teh primerih prihaja do nepopolne/neusklajene temeljnice.

Priporočamo, da se naredi nastavitve kontov v vseh poljih, čeravno jih ne potrebujemo!

 

POMEMBNO!

Konto kupci mora biti odprt v šifrantu z oznako ''Stran knjiženja rač.''  Breme .

 

V primerih, kjer se prenos računov izvaja v datoteko za prejem računov v Enostavno knjigovodstvo ali Spremljanje plačil računov se ravno tako potrebne šifre odpre kot je prikazano na zgornjem kontu.

Natisni