Verzija 2021.04.001 z dne 15.3.2021

 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici:
  • Podatek o tipu skladišča je sedaj vedno »odprt«, v kolikor je izbran se pri izpisu v preglednico (ali izpis primerjave dejanske planske cene) podatek o obstoječi planski ceni prikaže iz izbranega tipa skladišča.
  • Na preglednico je dodana kolona »Nepopolna k.«, ki je označena (kljukica) kadar vsaj en element kalkulacije nima cene.
  • Na preglednico je dodana kolona »Vpis planske cene«, ki prikazuje podatek o datumu vpisa trenutne planske cene artikla.
  • Na preglednico je dodana kolona »izbrano«. Vrstice, ki jih želimo prenesti v planske cene ali v cenike morajo biti izbrane.
  • Pri prenosu v planske cene se poleg planske cene vpiše tudi podatek o datumu vpisa (sistemski datum).
 • Knjiženje – Kooperacija; na vrstice izdaj in prejemov kooperacije smo dodali nove podatke: SM, Naziv SM, SN, Naziv SN. V primeru izdaje se SN in SM (Stroškovni nosilec in stroškovno mesto) predlagata iz delovnega naloga, če ga tam ni pa iz glave izdaje. V primeru prejema pa se predlagata iz vrstice izdaje, če gatam ni pa iz glave prejema.
 • Knjiženje – delovni nalogi – prenos (na kooperacijo); na funkciji prenosa sestavin delovnih nalogov na kooperacijo smo dodali možnost izbire dveh metod izračuna količine za prenos. Uporabnik lahko izbira met metodo: celotna količina (obstoječi način dela) in metodo po kateri se predlaga celotna potrebna količina zmanjšana za že obstoječo zalogo v kooperantovem skladišču. V primeru izbire te druge metode se v preglednico vrstic predloga lahko vključi tudi koloni »v skladišče« in »Zaloga v« (kooperantsko skladišče in zalog v kooperantskem skladišču).

Natisni