Zaposleni

Šifrant zaposlenih je preglednica, ki prikazuje seznam zaposlenih v podjetju. Njegova uporaba je vezana na vnos podatkov o delu delavcev ter delovanju na terminalski aplikaciji »Zajem podatkov na delovnem mestu«.

Natisni