Pregled izplačil

 Pregled izplačil – potrdimo, če želimo izpisati.

Grupa za zbirnike od-do – vnesemo ali iz šifranta z gumbom   izberemo grupo, za katero želimo izpisati pregled izplačil.

Vrsta obračuna od-do – obvezno vnesemo šifre obračunske vrste za katero želimo izpisati pregled. Šifre lahko izberemo iz šifranta vrst obračuna, ki se odpre s klikom na gumb .

Razvrščanje – razvrstimo po šifrah ali po nazivih zaposlenih.

Opis liste – se izpiše v glavi pregleda.

 

Natisni