Tiskanje Naročila

Ob tej izbiri se odpre naslednje nastavitveno okno za izpis:

V tem oknu imamo naslednje možnosti:

  • Leto naročila – vnesemo iz katerega leta se bodo tiskala naročila.
  • Knjiga naročila – izberemo iz katere knjige se tiskajo naročila.
  • Od do številke naročila – izberemo ali vnesemo od katere do katere številke naročila želimo tiskati.
  • Datum naročila – določimo datumske meje za tiskanje naročila.
  • Dobavitelj – izberemo za katere naročnike se bo naredil izpis.
  • Uredi po – določimo na kakšen način se bodo sortirali podatki na naročilu.

Ob potrditvi nastavitev nam program predlaga še izpis. Glede na to, če je bil kakšen izpis izoblikovan:

Možna je izbira med dvema izpisoma. Eden je tak da se izpiše naročilo z dobaviteljevimi podatki, drugi pa tak, da z naročnikovimi podatki. Če niso vneseni dobaviteljevi podatki se izpišejo vedno naročnikovi.

 

Ob izbiri izpisa se potem prikaže ali natisne naslednji izpis:

Natisni