Vnos novega tipa naloga

Šifra – lahko je alfanumerična, kar pomeni, da vnašamo lahko številke ali črke, npr. KOM za V kompenzaciji.

Nazivi – vnesemo poljuben tekst, s katerim bomo prepoznali tip naloga. Npr.: kompenzacija, odobren, plače…

Se plačuje – če je polje označeno s kljukico, bo program dovolil natisniti plačilni nalog in pripraviti datoteko za izbrani tip naloga, če pa polje pustimo prazno, pomeni, da za izbran tip naloga ne bomo pripravljali plačilnega naloga in ne datoteke.

Tip zbira – izberemo lahko prazno polje ali pa »Zbirno«. V primeru, da smo izbrali »Zbirno«, se bodo plačilni nalogi takega tipa seštevali v zbirnega – seveda v okviru iste stranke in istega računa.

Natisni