Odobravanje dopustov

Odpre se preglednica prijavljenih terminov za dopuste.

 

Nad preglednico so podatki za določitev nabora prikazanih podatkov:

Leto – obračunsko leto, na katerega se nanašajo planirani termini dopusta

Prikaži – z izbiro "Vse" se prikažejo vsi zbrani in vneseni prijavljeni termini, "Neodobrene" – prikažejo se samo termini, ki niso še odobreni, "Odobrene" - prikažejo se samo termini, ki so bili odobreni, "Odobritev preklicana" – prikažejo se termini, pri katerih je bila odobritev preklicana.

 

Preglednica omogoča vnos odobritve in datumov koriščenja dopusta od – do.

 

Z ikono za dodajanje in spremembe se odpre standardno vnosno okno :

 

Če datuma odobrenega dopusta nista še izpolnjena, predlaga datume iz prijave terminov.

 

Ob potrditvi terminov dopusta se glede na nastavitve izvede obveščanje zaposlenih o odobrenem dopustu po e-pošti.

Če v nastavitvah programa ni izbrano dokončno potrjevanje dopustov, se ob odobritvi izpolnijo tudi podatki o potrditvi, sicer morajo biti termini še dokončno potrjeni, da je zaposleni upravičen do koriščenja tega dopusta.

 

Pod preglednico sta dva gumba :

Natisni