Otroci, učenci, dijaki, oskrbovanci...

Podatki o otrocih so shranjeni v šifrantu strank. Prikažemo ga v oknu Otroci, ki ga odpremo tako, da v meniju Šifranti in nastavitve izberemo podmeni Otroci. Otroci so v preglednici razporejeni po priimku in imenu naraščajoče.

Preglednica ima filter prikazovanja aktivnih in/ali neaktivnih otrok. Če so neaktivni otroci prikazani, so te vrstice obarvane sivo.

Izgled preglednice si lahko oblikujete tako, da se postavite z miško nekam v preglednico, kliknete desni gumb miške in izberete Izbira stolpce. Prikaže se okno, kjer določite, katere kolone želite imeti v vaši preglednici:

Z nastavitvami varnostnega sistema, lahko izbranim operaterjem omejite dostop oz. preprečite spreminjanje podatkov:

·      OST - ŠIFRANTI - Otroci

·      OST - ŠIFRANTI - Otroci, preglednica: Spremeni

·      OST - Otroci, preglednica: Dodaj, Briši

·      OST - Otroci, preglednica: Uvoz podatkov

Natisni