Poročanje Intrastat – tiskanje

Poročilo o prejemih za Intrastat natisnemo tako, da izberemo gumb  (Tiskanje, Ctrl P). Odpre se okno Izpisi, kjer izberemo obrazec na katerega želimo natisniti poročilo o prejemih Intrastat.

Ob novi instalaciji imamo v preglednici en že pripravljen vzorec: Poročanje Intrastat – prejemi, na osnovi katerega si lahko sami oblikujemo želeni izpis.

Natisni