Preglednica delovnih nalogov

V preglednici delovnih nalogov so prikazani podatki vseh delovnih nalogov izbranega leta ter izbrane knjige delovnih nalogov. Program omogoča upravljanje z več vzporednimi številčenji (knjigami) delovnih nalogov.

Delovni nalogi so v preglednici delovnih nalogov označeni z različnimi barvami. Pomen barv si lahko ogledamo preko gumba »Legenda«:

  • bela barva - delovni nalog v statusu razpisan, ki še ne zamuja,
  • zelena barva - zaključen delovni nalog,
  • modra barva – delovni nalog v izdelavi, ki še ne zamuja,
  • oranžna barva – delovni nalog v zamujanju,
  • rdeč tekst – delovni nalog z opozorilom.
  • vijolični tekst – delovni nalog prenesen v MES sistem.

 

Preglednica delovnih nalogov omogoča prikazovanje izbranih statusov delovnih nalogov (razpisani, v izdelavi, zaključeni). V primeru vklopa naknadnega vrednotenja stroškov dela pa še »Za VSD« - delovni nalogi, ki za izdelano količino nimajo prenesenih vseh stroškov dela.

V kolikor je modul VRP povezan z modulom QM lahko v preglednici sortiramo tudi naloge, ki niso bili preneseni v različne vrste kontrolnih nalogov (PPR - kontrolni nalogi prevzema procesa, MFK – kontrolni nalogi medfazne kontrole, KKO - kontrolni nalogi končne kontrole).

Delovni nalog v preglednici lahko dodatno poiščemo tudi preko naslednjih polj:

  • naročilo kupca – prikažejo se tisti delovni nalogi, ki so vezani (direktno ali preko plana proizvodnje) na naročilo kupca, ki v polju »Dokument« vsebujejo vpisano vsebino,
  • izdelek – prikažejo se delovni nalogi, ki vsebujejo izbran izdelek (kot glavni izdelek ali kot »projektni« izdelki v primeru delovnih nalogov z več izdelki)
  • lastnost po meri – prikažejo se delovni nalogi, ki vsebujejo izbrano lastnost po meri z vpisano vrednostjo.

 

Preko desnega klika z miško na preglednici delovnih nalogov lahko poleg funkcij, ki so pod preglednico dostopne preko »gumbov« aktiviramo še nekatere dodatne funkcije:

Prijava TS3

Funkcija je aktivna le, če je na nastavitvah programa vklopljena opcija »Prijava DN na  TS3«.

Funkcija delovnemu nalogu vklopi/izklopi oznako, da je viden na aplikaciji zajema podatkov na delovnem mestu (TS3).

Prenos MES

Funkcija je aktivna le, če je na knjigi delovnih nalogov izbrana opcija prenašanja nalogov v zunanji MES sistem in ima delovni nalog na katerem se nahajamo vklopljeno opcijo »Prenos v MES«.

Funkcija tvori datoteko s podatki delovnega naloga za zunanji MES sistem. Delovni nalog spremni status (v preglednici se besedilo obarva vijolično). Takega delovnega naloga ne moremo spreminjati.

Stop MES

Funkcije je aktivna le, če je delovni nalog na katerem se nahajamo prenesen v zunanji MES sistem.

Funkcija tvori datoteko s preklicem delovnega naloga za zunanji MES sistem. Delovni nalog spremni status (v preglednici se besedilo vrne nazaj v črno barvo). Takega delovnega naloga ne moremo spreminjati.

Log MES

Funkcija je aktivna le, če je na knjigi delovnih nalogov izbrana opcija prenašanja nalogov v zunanji MES sistem.

Funkcija odpre preglednico dnevnika prenosa datotek izbranega delovnega naloga v MES sistem oziroma s preklici prenosa.

Natisni