Brisanje zaposlenega

Ker je šifrant zaposlenih skupen šifrant podjetja, se ga briše v programu obračun plač zaposlenih ali v programu kadrovska evidenca. V primeru poizkusa brisanja zaposlenega v programu razpis proizvodnje se pojavi naslednjo obvestilo:

Natisni