Izvoz šifranta

Izvažamo lahko nastavitvene podatke knjig delovnih nalogov in podatke o dodatnih lastnosti knjig delovnih nalogov.

Podatke iz šifranta  izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb   - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

·      Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki iz šifranta.

Natisni