verzija 2017.10.001 z dne 18.08.2017

Računi in plačila

  • Tiskanje
    • Odprte postavke - Vrsta = Opomin: na Saop vzorcu opomina z UPNQR obrazcem je spremenjena velikost UPNQR kode
    • Kartica stranke: po zapiranju predogleda se vrnemo v nastavitve za izpis (pred tem smo se vrnili v preglednico Računi in plačila)
  • gumb Plačevanje - gumb Knjiži: urejeno za primer, ko je bil datum in ura knjiženja zapisana v milisekundah.

Natisni