Glava

Tu so naslednji podatki:

  • Knjiga, leto in številka DN – prikazani so knjiga, leto in številka izbranega delovnega naloga (v kolikor je izbran en sam delovni nalog), če je izbranih več se prikaže le knjiga in leto, številke zajetih nalogov pa so vidne preko gumba »Izbrane številke«.
  • Izdelek – prikaz naziva izdelka (če je izbran en sam delovni nalog)

Natisni