verzija 2017.12.000

Računi in plačila

 • gumb Plačevanje - Pregled izpiska:
  • gumb uredi zapis:
   • primeru, da imete povezavo na Obračun storitev in je izpolnjen podatek Šifra stranke in odprermo preglednico za izbiro enega računa ali več računov, potem je nad preglednico dodana nova nastavitev "Upoštevaj združevanje v OST". Če nastavitev obkljukamo, potem se v primeru, da imate je vpisana stranka plačnik za več otrok/učencev/dijakov, se prikažejo dodatni zapisi še za ostale otroke/učence/dijake tega plačnika (starša). 
   • v primeru izbire enega računa za plačilo, ki je večje od neplačanega dela računa, se pojavi vmesno opozorilo
   • v primeru izbire več računov in ostanka plačila, se na zadnji del plačila, ki ni povezan z nobenim računom, zapiše opozorilo "Nepoknjižen del plačila"
  • gumb Pripravi plačila: dodana je nova funkcionalnost, ki vam omogoča, da se preko sklica zapirajo računi, ki so zabeleženi na opominih pripravljenih v DK > Dnevne obdelave > Izterjava > Opominjanje na osnovi računov zapisanih v SPR Spremljanje plačil računov. Velja pravilo, da program išče ustrezen opomin samo, če pred tem ni našel po sklicu nobenega ustreznega računa v SPR Spremljanje plačil računov in je znesek plačila v izpisku enak ali manjši znesku opomina skupaj s stroški opomina.
 • Tiskanje - Odprte postavke - Vrsta = Odprte postavke po zamudi: urejen izpis v primeru razvrščanja Po prvi gruči stranke in imenu za iskanje

Natisni