Podatki za oskrbovance

Podatki o oskrbovancih so shranjeni v šifrantu oskrbovancev in v šifrantu strank. Prikažemo ga v oknu Oskrbovanci, ki ga odpremo tako, da v meniju Šifranti in nastavitve izberemo podmeni Oskrbovanci.

Zavihek Splošno - splošni podatki o oskrbovancih: šifra ter priimek in ime, naslov, datum rojstva, šifra skupine, šifra banke, pri kateri ima oskrbovanec odprt tekoči račun, partija TR.

Natisni