Odklepanje obračuna

Gumb , ki se nahaja pod preglednico Nastavitve obračunov je aktiven, le ko smo postavljeni na že zaključen obračun.  Omogoča ponovno odklepanje že zaključenega obračuna.

Opozorilo: Obračunski listi, izpisani na obračunu, ki je bil že zaključen in ponovno odklenjen, ne izpišejo števila že plačanih in vseh obrokov kreditov, kakršno je bilo dejansko shranjeno pri prvem zaključku obravnavanega obračuna, ampak tekoče stanje, kakršno je v evidenci zaposlenih. Brisanje odklenjenega obračuna ni omogočeno. Priporočamo, da se pred odklepanjem naredi arhiv podatkov, zato se pred potrditvijo odklepanja odpre opozorilno okno:

Če želimo nato odpreti nov obračun, moramo odklenjenega ponovno zaključiti, sicer vnos novega obračuna ni dovoljen.

 

Natisni