Verzija 2019.09.001 z dne 12.07.2019

  • Priprava plačilnih nalogov - v preglednico plačilnih nalogov je dodano polje Datum priprave naloga, ki prikazuje datum kreiranja XML datoteke s plačilnim nalogom.

Natisni