Verzija 2018.13.001 z dne 12.10.2018

 • Omogočen prenos dokumentacije obračunov v eRegistrator (rekapitulacije, zbirniki, obrazci REK, podatki prenosa v DK in PP…)
 • Omogočeno spremljanje boleznin in drugih odsotnosti.
 • Nastavitve programa
  • Omogočena določitev dokumentacije za prenos v eRegistrator.
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočen izračun prehrane brez preverjanja števila ur prisotnosti (dodatna nastavitev se nahaja v šifrantu skupin).
  • OLAP analize
   • Urejeno delovanje filtra na obračunsko obdobje.
   • Urejen prikaz zaposlenih v primeru prikaza po enotah organizacijske strukture.
 • Prenos v dohodnino, Status nerezidenta se postavi, če ima zaposleni status Detaširani in njegova država rezidentstva ni Slovenija
 • Posredni vnos: Pri polnjenju podatkov iz vzorca so bile odpravljene težave z napačnim zapisov obdobja od in dohodnino
 • Odpravljene težave pri prenosu v PP in oblikovanju temeljnice: občasno se je dogajalo, da se nekaterim zaposlenim niso prenesli prispevki NA

Natisni