Predmeti

Šifrant Programi hrani seznam vseh predmetov, ki jih poučujemo v glasbeni šoli. Prikažemo ga v oknu Predmeti, ki ga odpremo tako, da v meniju Šifranti izberemo podmeni Predmeti.

Natisni