Nastavitve knjiženja

Nastavitve knjiženja se uporabljajo pri pripravi vknjižb za  DDV tako pri knjiženju v modulu DK (nadomeščajo nastavitve kontov na vzorcih), kot v PRAC (nadomeščajo nastavitve DDV na knjižnih skupinah).

Nastavitve so prilagodljive, to pomeni, da lahko določimo samo obvezne nastavitve, če želimo knjižiti na večinoma enake konte DDV. Po želji pa lahko nastavitve dopolnimo z dodatnimi nastavitvami.

Obvezne nastavitve: določiti moramo konte DDV za prejete in izdane račune, za vsako stopnjo DDV, za DDV pri avansih ter za davek pri uvozu/izvozu. Če obvezna nastavitev manjka se vknjižba za tako vrsto DDV ne bo pripravila.

Dodatne nastavitve:
- Posebni konti za samoobdavčitve: Lahko je en konto za vse vrste samoobdavčitev ali ločeni konti za samoobdavčitve od prejema blaga iz EU, storitev EU in samoobdavčitev od domačega prometa
- Posebni konti za različna obdobja.

Na preglednici s filtrom določimo ali bomo prikazali/vnašali konte za prejete ali izdane račune. Vse ostale nastavitve opravimo v vnosnem oknu.

 

 

Natisni