Verzija 2018.04.002

Sociala, zdravstvo in obračun

Sociala

• Komisija
     Odpravljena težava prikazovanja sprememb diet od datuma trenutne seje do datuma naslednje seje v tabeli na zavihku Menjava diete.
• Poročila
     Odpravljena težava pri odpiranju poročila Način plačila – spremembe.

Zdravstvo

• Načrt zdravstvene nege
     Odpravljena težava vnosa besedila v Načrt zdravstvene nege pod zavihek Načrtovanje in Vrednotenje v polje Opis.

Obračun
• Povezovalne tabele
     Odpravljena težava pri vnosu šifre v iCenter pri povezovalnih tabelah.
• Pošiljanje računov
     Odpravljena težava na oblikovanju/premikanju UPN naloga na formi Pošiljanje računov, kjer ni bilo mogoče vpisati številk za premikanje gor/dol in levo/desno.

 

Obračun potnih nalogov

  • V analizo potnih stroškov in analizo potnih nalogov sta bila dodana podatka Izplačano v PP in Prenos v OPZ

 

 

Natisni