Evidenčno knjiženje

Ko so računi poknjiženi se nam pripravijo podatki za evidenčne vknjižbe, katere lahko pregledujemo preko menija Dnevne obdelave / Evidenčno knjiženje / Evidenčno knjiženje. Odpre se nam spodnje okno:

·       Leto – predlaga se nam leto iz nastavitev.

·       Konto – izberemo konto kupca ali dobavitelja za katerega želimo pregledovati evidenčne vknjižbe.

·       Stranka – izberemo stranko za katero želimo pregledovati evidenčne vknjižbe.

 

S pritiskom na tipko Potrdi, pridemo do preglednice, kjer se nahajajo računi v okviru izbrane stranke in konta.

 

V primeru, da želimo evidenčne vknjižbe popravljati ali dodajati, izberemo želen račun in s pritiskom na enega izmed gumbov  se nam odpre okno, kjer je prikazana evidenčna vknjižba.

Če želimo račun knjižiti na več različnih evidenčnih kontov imamo na razpolago dve možnosti:

·   prejeti ali izdan račun knjižimo na več rednih kontov odhodka, ki so vezani na različne spremljajoče evidenčne konte.

·   popravimo znesek na že pripravljeni evidenčni vknjižbi in razliko vnesemo na enega ali več novih evidenčnih kontov.

Natisni