Obračunani samoprispevki po KS

Zbirnik izpisujemo, ko je v obračun plač vključen obračun samoprispevkov krajevnim skupnostim.

Obračunani samoprispevki po KS – potrdimo, če želimo izpisati seznam nakazil samoprispevkov.

Od – do šifre KS –  izpis lahko omejimo le na posamezno ali skupino krajevnih skupnosti. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+▼) in jo poiščemo ter označimo.

Tiskam opombe – omogoča izpis opomb vnesenih v Nastavitvah  programa.

Razvrščanje – izpis zbirnika za vsako krajevno skupnost lahko razvrstimo po šifrah ali pa po nazivih zaposlenih.

Opis liste – se izpiše v glavi zbirnika.

 

Nastavitve potrdimo s klikom na gumb Tiskaj (Alt+T). Na koncu izpisa seznamov po krajevnih skupnostih dobimo še zbirni pregled.

Natisni