Izvoz podatkov v drugo fakturiranje

·      Leto – predlaga se leto iz glave preglednice.

·      Številka – vpišemo številke računov, ki jih želimo izvoziti v drugo fakturiranje.

·      Datum računa – vpišemo oziroma izberemo datume izstavitve računov v okviru katerih želimo račune izvoziti v drugo fakturiranje.

·      Način fakturiranja – vpišemo način fakturiranja (tedensko, mesečno,…), ki se upošteva pri izvozu računov v drugo fakturiranje. Izvozijo se podatki za stranke, ki imajo v šifrantu strank visan izbrani način fakturiranaja.

·      Računi za postopne dobave – izberemo ali izvažamo podatke v obliki za postopne dobave po zakonu o DDV  ali pa v obliki za račune »v roku 8 dni po dovabi blaga«  .

·      Področje za fakturiranje – vnesemo ali izberemo mapo v katero program odlaga podatke o računih za uvoz v drugo fakturiranje FAK. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

Natisni