Aktiviranje pripomočka Prevrednotenje prometa v Materialno-skladiščnem poslovanju

V Materialno skladiščnem poslovanju je omejena uporaba pripomočka 'Prevrednotenje prometa' v modulu Materialno-skladiščno poslovanje tako, da omogoča operaterjem, kateri so do sedaj imeli možnost uporabe tega pripomočka, prevrednotenje le posameznega artikla.V kolikor je potreba po prevrednotenju celotnega prometa je potrebno operaterju oziroma skupini operaterjev dodatni to pravico v varnostnem sistemu. Omejitev s pooblastili je posledica nepremišljene uporabe pripomočka. Le-tega se praviloma uporablja takrat, kadar nihče ne knjiži v trgovinskih modulih, zavedati pa se je potrebno tudi obremenitev serverja ter vpliva na ostale z zalogo povezane funkcionalnosti.

Aktiviranje pripomočka Prevrednotenje prometa v Materialno-skladiščnem poslovanju

Natisni