Verzija 2018.07.001 z dne 18.05.2018

  • Prenos v DK v primeru navzkrižnih šifrantov
  • Priprava temeljnice za PP - napačni datumi

Natisni