Računi

V oknu Računi (Alt R) je seznam vseh vnesenih računov. Pred vnosom računov morajo obstajati nastavitveni podatki za pripravo računov. Če ne obstajajo, se prikaže v oknu ustrezno obvestilo: »Nastavitveni podatki za pripravo računov ne obstajajo« in preglednica za delo z računi se ne zažene.

V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki:

·      Leto – pri prvem vnosu se predlaga letnica sistemskega datuma, če pa podatki v tabeli že obstajajo se predlaga najvišje leto računa. Program omogoča vnos računov za tekoče in prejšnja leta, ki jih s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Novo leto odpremo tako, da vtipkamo novo letnico. Če izberemo letnico, ki je nižja od naj višje letnice računa se na prikaže obvestilo:

·      Knjiga – vpišemo oziroma izberemo knjigo računov.

·      Status – vpišemo status računa (vsi, v pripravi, knjiženo, kopirano) oziroma ga s klikom na gumb  izberemo.

·      Artikel – možna je izbira šifre artikla. Na podlagi te izbire se potem v preglednici prikažejo samo tisti dokumenti, ki vsebujejo to šifro artikla.

·      Vsa leta – če izberemo to kljukico, potem lahko iščemo račune po vseh letih za katere so vneseni. V tem primeru ni možno dodajati novih računov.

·      Vse knjige – če izberemo to kljukico, potem lahko iščemo po vseh knjigah za katere imamo dovoljenje pregledovanja. V tem primeru ni možno dodajati novih računov.

 

Privzeta preglednica prikaže zadnjih sto računov po padajoči številki računa. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje po številki računa , datumu računa, datumu zapadlosti, šifri ali nazivu kupca - prejemnika, znesku za plačilo, denarni enoti, dokumentu, stroškovnem mestu, stroškovnem nosilcu, delovnem nalogu, referentu, analitiki, knjižni skupini, uporabi obrokov in številu obrokov.

Natisni