Izdani računi iz modula Fakturiranje plačani z gotovino in knjiženje blagajniškega dnevnika

Pri pripravi blagajniškega dokumenta iz modula Fakturiranje program zapiše na prejemek konto terjatve iz izdanega računa. Konto za knjiženje terjatve je odvisen od nastavitev modula Fakturiranje. Konto je lahko iz splošnih nastavitev modula, iz knjige dokumentov ali pa iz knjižne skupine iz računa.

Izdani računi iz modula Fakturiranje plačani z gotovino in knjiženje blagajniškega dnevnika

Natisni