Zavihek - plačilo

Zavihek plačilo se aktivira, ko izpolnimo vrstice dokumenta in pritisnemo na zavihku Vrstice dokumenta gumb Zaključi vrstice.

 

·      Način plačila – vnesemo ali iz šifranta Načini plačil izberemo način plačila. Znesek dokumenta je lahko poravnan na več načinov plačil.

·      Znesek – program ponudi skupni znesek vrstic dokumenta,  če imamo en način plačila znesek potrdimo. V nasprotnem primeru izberemo način plačila in vpišemo znesek, program ponudi razliko do skupnega zneska dokumenta.

·      Znesek v tuji denarni enoti – znesek v tuji denarni enoti v primeru devizne blagajne.

Natisni