Delovni nalogi (OPZ)

Šifrant izpolnimo, ko moramo v obračunu plače zbirati in izpisovati podatke po delovnih nalogih.

Šifra DN – šifra delovnega naloga.

Naziv DN – poljuben naziv delovnega naloga.

% stimulacije – če želimo na osnovi delovnih nalogov obračunavati stimulacijo, vpišemo procent stimulacije za izbrani delovni nalog.

Vrednost osnove – če želimo na osnovi delovnih nalogov obračunavati posebno obračunsko vrsto, vpišemo vrednost osnove, ki bo vezana na izbrani delovni nalog.

Natisni