Odvisni stroški

Na zavihku Odvisni stroški vnašamo odvisne stroške vezane na prejem.

  • Rabat – vpišemo odstotek rabata, ki velja za celoten prejem. Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja.
  • Vnos faktorjev - označimo ali bomo za izračun cen prejema vnašali faktorje. Če se odločimo za vnos le-teh  sta polji za vnos Odvisni stroški – faktorji aktivni, gumb Vnos stroškov v spodnjem desnem kotu pa neaktiven. Če se odločimo da faktorjev ne bomo vnašali    sta polji za vnos Odvisni stroški – faktorji neaktivni, gumb Vnos stroškov v spodnjem desnem kotu pa aktiven.

ODVISNI STROŠKI - FAKTORJA

  • V denarni enoti prejema  – vpišemo faktor. Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja.
  • V domači denarni enoti – vpišemo faktor. Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja.

ODVISNI STROŠKI - ZNESKA

  • V denarni enoti prejema – podatek se samo prikazuje.
  • V domači denarni enoti – podatek se samo prikazuje.

Natisni