Vnos knjige dokumentov

 

·      Knjižna skupina: določa knjiženj. Knjižna skupina PR je knjižna skupina za prejete račune in je že pripravljena ob sami instalaciji. Če smo začeli s programom  PRAC  z verzijo, ki je nižja od 1.14, bodo vsi prejeti računi privzeli šifro knjige PR.

·      Računi se likvidirajo: s tem določimo ali naj program  kontrolira podatke v zavihku Potrditve. Če izberemo DA, nam program ne bo dovolil pripravljati vknjižb, dokler ne bodo izpolnjeni podatki o izročitvi računa v likvidacijo in njegovi vrnitvi. V primeru, ko izberemo NE, program ne bo kontroliral podatkov v zavihku Potrditve.  Če izberemo Podpisniki bojo lahko skupine podpisnikov potrjevale račune na zavihku potrjevanje računov

·      Elektronsko podpisovanje računov ob likvidaciji: Ob potrditvi računa vedno zahtevamo podpis računa z digitalnim potrdilom. Za to morata,biti izpolnjena še dva pogoja: operater mora imeti nastavljeno digitalno potrdilo in obvezno mora na računu obstajati priponka, ki se podpiše.

·      Kontrola dobavnic:

1.  Dobavnice – dodelava

2.  Ni kontroleni nobene povezave s prejemi.

3.  Povezava z MSP – program povežemo z MSP-jem (materialno skladiščno poslovanje).

4.  Povezava z Adamsoft

5.  MSP prejemi in odjave – povezava z MSP s prejemi in izdajami

·      Kontrola originalne številke: na podlagi te nastavitve program kontrolira polje originalna številka, v katero vnašamo številko računa dobavitelja. Program ne dovoli vnesti več enakih originalnih številk za enega dobavitelja.

·      Temeljnica:polje je aktivno pri izpolnjenem polju Uporabnik DK.

·      Dogodek: polje je aktivno pri izpolnjenem polju Uporabnik DK.

·      Začetnica dokumenta v DK: v primeru, da želimo imeti označene prejete račune v DK-ju s kakšno posebno oznako, moramo to mesto izpolniti. Če vnesemo črko P, to pomeni, da vsi prejeti računi se bodo knjižili v DK tako, da bodo označeni s črko P in sledila bo zaporedna številka prejetega računa.

·      Tip knjige

·      Tip naloga za izračunan skonto: na podlagi te nastavitve pridobijo nalogi z izračunanim skontom Tip naloga iz te nastavitve v plačilnem prometu

·      Tip naloga za stalen skonto: na podlagi te nastavitve pridobijo nalogi s stalnim skontom Tip naloga iz te nastavitve v plačilnem prometu

·      Prikaz skeniranega dokumenta – v primeru da damo kljukico se nam  pri vnašanju računa odpre drugačna oblika, kjer vidimo tudi skeniran račun

·      Verifikacija računov – v primeru, da damo kljukico lahko knjižimo račun šele ko v Pripomočkih – Verifikacija računa obkljukamo račun

·      Vrsta skeniranega dokumenta – po želji lahko vnesemo vrsto skeniranega dokumenta

·      Ime mape za shranjevanje dokumentov: določimo pot do mape za shranjevanje skeniranih dokumentov

·      Vključi letnico v ime mape: samodejno vključi še letnico poslovnega leta v ime mape

·      Privzeta št. Uporabnika DDV: v primeru da imamo več uporabnikov za DDV določimo kateri se predlaga

·      Obvezen vnos : Stroškovno mesto, Stroškovni nosilec, Referent, Delovni nalog. Ob vnosu ali popravljanju računa zahtevamo obvezen vnos.

Natisni