Dodajanje novih zapisov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno, kamor vnesemo podatke o novem zapisu, ki ga želimo shraniti v poljuben šifrant. Za zgled si oglejmo šifrant prvih grup in vnosno okno.

 

Ko končamo, s klikom na gumb Potrdi (Alt + P) potrdimo vnos. Zdaj se zapis samodejno shrani v šifrant oziroma ustrezno datoteko. Če si medtem premislimo, kliknemo na gumb Opusti (Alt + O ali Esc) in zapremo okno, ne da bi dodali nov zapis.

Natisni