Verzija 2020.04.001 z dne 20.3.2020

  • Šifrant Zaposleni
    • V preglednico sta dodani polji: Splošna olajšava in Dodatna splošna olajšava.
  • Napredovanja
    • Urejeno predlaganje zaposlenega pri dodajanju aneksa.
    • Urejeno tiskanje odgovorne osebe na evidenčnem listu
    • Med tiskanjem iz dogodkov dela in kariere je omogočena samodejna uporaba podatkov iz šifranta zaposlenih, v primeru če niso vpisani v nastavitvah tiskanja (datum pogodbe in številka pogodbe) oziroma neposredno na dogodku (številka aneksa).

Natisni