verzija 2017.11.000 z dne 11.9.2017

Sociala

·         Stanovalec:

-          Zavihek Osnovni podatki – okno Prijave/odjave: s klikom na "Podaljšaj", program opozori, da se prijava začasnega prebivališča zdaj v skladu s spremembo Zakona o prijavi prebivališča, ki je začela veljati 13.8.,  podaljša za 730 dni namesto 365.

·         Komisija:

-          spremenjeno izbiranje komisije in gumbi za odpiranje ter shranjevanje. Logika delovanja je nespremenjena, le preprečiti smo želeli možnost napak.

·         Začasno bivališče:

-          V spustnem seznamu Sociale je dodana forma "Začasno bivališče". Pravico dostopa do te forme si je potrebno urediti na Administracija - Operaterji (z namestitvijo nove verzije nima noben operater pravice do te forme).

Na tej formi si najprej izberemo obdobje, ki nam prikaže vse potečene prijave znotraj teh dveh datumov. Število dni za podaljševanje se prednastavi na 730 (torej po novem 2 leti namesto 1 leto). S klikom na "Podaljšaj" se vsem osebam v spodnji tabeli prijava podaljša za dve leti. Podaljševati je možno kvečjemu za do osem dni za nazaj. Po potrebi je možno datum veljavnosti od in do v tabeli še ročno popraviti. Na koncu se s klikom na gumb "Seznam podaljšanih" odpre izpis ravnokar podaljšanih začasnih prebivališč, ki ga lahko posredujete upravni enoti..

 

Administracija

·         Operaterji:

-          Dodana pravica dostopa do nove forme znotraj področja Sociale: Začasno bivališče.  Z namestitvijo nove verzije nima noben operater pravice do te forme in jo je potrebno posamično dodeliti operaterjem, ki urejajo to področje. 

Natisni