Seznam po vrstah prejemkov- izdatkov

Namen programa je izpis seznama po vrstah prejemkov na tiskalnik ali pregled le teh na ekranu. Program zahteva vnos naslednjih podatkov:

·      Blagajna – program avtomatsko predlaga izbrano blagajno.

·      Številka od do – izpis omejimo z vnosom številke od… do...

·      Datum od do – izpis omejimo  z vnosom datuma od… do…

·      Vrsta prejemka/izdatka od do– izpis omejimo z vnosom vrste prejemka izdatka od… do…

·      Prejemnik/vplačnik od do - izpis omejimo z vnosom  šifre prejemnika/vplačnika od… do…

·      Blagajnik od do - izpis omejimo z vnosom šifre blagajnika od… do…

·      Referent od do - izpis omejimo z vnosom šifre referenta od… do…

·      SM od do - izpis omejimo z vnosom šifre stroškovnega mesta od… do…

·      SN od do - izpis omejimo z vnosom šifre stroškovnega nosilca od… do…

·      DN od do - izpis omejimo z vnosom delovnega naloga od… do…

·      Količine – kljukica pomeni, da se bo poleg vrednosti izpisala tudi količina, prazno polje pomeni, da se bodo izpisale samo vrednosti.

·      Zbirno / posamezno – seznam lahko izpišemo posamezno za vsak prejemek oziroma izdatek ali zbirno za  vse prejemke ali izdatke.

·      Zaporedje izpisa - Izbiramo med zaporedjem: Vplačila/izplačila, Blagajnik, Stroškovno mesto, Stroškovni nosilec, Referent, Delovni nalog, Prejemnik/Plačnik in Konto.

Natisni