Uvod

Pomembno: izračun osnov za boleznino izvajamo po zadnjem obračunu plače za preteklo leto (decembrska plača) in pred prvo v novem koledarskem letu (januarska plača), ker bo le tako program pravilno razporedil vrstice v M4. Izračun osnov za boleznino namreč izračunava vrednosti glede na leto iz datuma izplačila vsake plače in torej decembrske plače preteklega koledarskega leta ne upošteva, upošteva pa decembrsko plačo predpreteklega koledarskega leta.

Pred potrditvijo izračuna vpišemo nastavitvene podatke:

Izplačila iz leta – leto, za katerega želimo izvesti izračun osnov za boleznine. Program predlaga preteklo leto.

Šifra zaposlenega od-do – obdelavo lahko omejimo le na posameznika ali skupino zaposlenih. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+dol) in jo poiščemo ter označimo.

Vnesene podatke potrdimo s klikom na gumb Izračun (Alt+I), oziroma jih zavržemo s klikom na gumb Opusti (Alt+O). Upoštevajo se le zaposleni, ki so v šifrantu označeni za obračun plač.

 

Ob kliku na gumb Izračun se odpre preglednica izračunanih osnov za boleznine iz izplačil v letu:

Izbran – označimo, če želimo za izbranega delavca shraniti izračunane osnove

Zaposleni – prikaže se šifra zaposlenega.

Priimek in ime – prikaže se priimek in ime zaposlenega.

Izplačila iz leta – prikaže se leto izplačila boleznin za zaposlenega.

Število ur – prikaže se število ur boleznin za izbrano leto za zaposlenega.

Vsota izplačil – prikaže se bruto znesek izplačil za izbrano leto za zaposlenega.

Izračunana osnova – prikaže se izračunana osnova za boleznino za izbrano leto za zaposlenega.

Z gumbom  (Alt+I) izberemo vse zaposlene v preglednici za prenos zanje izračunanih osnov za boleznine v podatke zaposlenih.. Z gumbom  (Alt+D) pa prekličemo vse potrditve izbora zapisov.

Gumb  najprej prikaže sporočilo:

Če izbiro potrdimo, se izvede prepis izračunanih osnov za boleznine v obračunske podatke izbranih zaposlenih. Pri tem se shranjuje leto in urna postavka osnove za boleznine.

Natisni