Verzija 2019.06.001

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Izpisi – predvidena poraba materiala; na oknu prikaza napovedi zaloge (bližnjica F9 na vrstici preglednice porabe materiala) se sedaj poleg naziva artikla prikaže tudi njegova šifra.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; pri dodajanju vrstice plana na obstoječi delovni nalog ni več težav pri izbiranju delovnih nalogov iz preglednice nalogov.
 • V primeru, da delovni nalog vsebuje skladišče, ki je pod pristojnostjo WMS, se ne dovoli direktno knjiženje skozi VRP (knjiženje se lahko izvede samo skozi program skladiščne logistike – WMS). Kontrole so dodane na naslednje funkcije:
  • Knjiženje izdaje na preglednici delovnih nalogov
  • Knjiženje v MSP na preglednici ali znotraj delovnega naloga
  • Serijsko knjiženje delovnih nalogov
  • Prenos (v kooperacijo) v kolikor je nastavljena direktna izdelava prenosov v programu MSP.
 • Dopolnitve na tehnološki kooperaciji:
  • Na izdajah v kooperaciji (zavihek splošno) so dodani novi podatki: možnost izbire in dodajanja lokacije dostave iz seznama lokacij stranke kooperanta, možnost vpisa prevoznika, možnost vpisa predvidenega datuma odpreme izdaje h kooperantu ter možnost vpisa dejanskega datuma odpreme izdaje h kooperantu.
  • Izdaje se v preglednici izdaj prikazujejo z vijoličnim tekstom v kolikor so odpremljene (imajo izpolnjen dejanski datum odpreme).
  • Na izpisu izdaje v kooperacijo se tiska naslov dostave tudi iz lokacije stranke kooperanta.
  • Na preglednici operacij (klicanje operacij v vrstice) na izdaji in prejemu je dodana nova kolona »Naročilo DN«, ki prikaže vsebino polja »naročilo« iz glave delovnega naloga na katerega se nanaša operacija.
  • Pri pošiljanju dokumenta izdaje ali prejema iz predogleda tiskanja preko elektronske pošte, se elektronski naslov prenese iz stika definiranega na dokumentu.
 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; odpravljena napaka zbiranja podatka o planski ceni polizdelkov v primeru da je planska cena izbrana kot cena za proizvodne sestavine.
 • Na funkcijah razpisovanja delovnih nalogov je dodana kontrola obstoja delovnih koledarjev.

Natisni