Prenos investicij v teku in evidentiranje osnovnega sredstva v registru osnovnih sredstev

Z novo verzijo iCnetra 6.23 je omogočen vnos osnovnih sredstev v register osnovnih sredstev direktno iz Posrednega knjiženja.  Pripomoček se uporablja, ko želimo investicijo zaključiti oziroma osnovno sredstvo v pridobivanju prenesti v uporabo (v primeru osnovnih sredstev, zemljišč, nepremičnin v gradnji oziroma izdelavi).

 Prenos investicij v teku in evidentiranje osnovnega sredstva v registru osnovnih sredstev

Natisni