Inventura - Priprava inventure

V tem delu program se s potrditvijo pripravi datoteka za inventuro, ki vsebuje knjižno količino. Ob potrditvi se knjižene količine spremenijo v dejanske, to pomeni, da bomo te količine naknadno sami popravljali.

Datum inventure program sam predlaga  in sicer zadnji dan, mesec in leto iz nastavitev.

·      Prenos knjižne vrednosti v dejanske: Ob potrditvi se knjižne vrednosti prepišejo tudi v dejanske, to pomeni, da bomo te količine naknadno sami popravljali. Popravljali bomo le sredstva, kjer so dejansko bile ugotovljene spremembe na podlagi popisnih list.

·      Ponovna priprava: Če polje označimo s kljukico nam bo program le obnovil datoteko inventure, stanja nam ne bo prekril, vse spremembe, ki smo jih že ročno vnesli v preglednico ali uvozili preko ročnega terminala se ohranijo.

 

V kolikor ne želimo prenesti knjižne količine v dejanske, pustimo polje Prenos knjižne vrednosti v dejanske prazno. V tem primeru bomo količine vnašali ali prenašali iz ročnega čitalca podatkov.

Natisni