Verzija 2020.02.001 z dne 7.2.2020

  • Šifrant vrste izplačil
    • V spustnem meniju REK1 je omogočena izbira B014 Boniteta  - uporaba osebnega avtomobila.
  • Urejeno zaokroževanje pri izračunu neto prejemka.

Natisni